INSTITUT KONFESNÍHO PRÁVA
při Společnosti pro církevní právo


 1. Slovo úvodem
 2. Personální obsazení
 3. Zprávy o činnosti
 4. Dokumenty
 5. Kontakt na IKP


 1. SLOVO ÚVODEM

  Institut konfesního práva při Společnosti pro církevní právo
  The Church Law Society - Institute for State Ecclesiastical Law


  Institut konfesního práva při Společnosti pro církevní právo (IKP) je výzkumné pracoviště, které se zabývá sledováním české konfesněprávní legislativy a judikatury a poskytuje právní rady v koncepčních záležitostech církevním institucím. IKP byl založen 19. 6. 2000 na zasedání pracovního výboru Společnosti pro církevní právo jako její vědecké pracoviště. V současné době má deset členů, z nichž každý zpracovává určitou konfesněprávní problematiku. Jedná se o následující oblasti: ústavní právo a ochrana náboženské svobody, financování, majetek, půdní fond, školství, zdravotnictví, sociální péče, vězeňství, manželské a rodinné právo, armáda, veřejné sdělovací prostředky.

  IKP navázal spolupráci s Českou biskupskou konferencí a jejími komisemi, s Českou křesťanskou akademií, s Českobratrskou církví evangelickou a s Ekumenickou radou církví v ČR. IKP se podílel na tvorbě připomínek k návrhu zákona o církvích, k návrhu školského zákona a vypracoval několik posudků k záležitostem financování církví a církevních právnických osob. IKP spolupracuje s podobnými institucemi v Německu, Velké Británii, na Slovensku a v USA.


 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

  Moderátor:
  Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

  Vědečtí pracovníci:
  Adam Csukás
  Mgr. Jan Czernin, LL.M.
  Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.
  JUDr. Štěpán Hůlka, LL.M.
  Doc. lic. Damián Němec, dr
  JUDr. Pavel Rameš
  Mgr. Jan Šafránek
  JUDr. Tomáš Zadražil


 3. ZPRÁVY O ČINNOSTI

  1. V lednu 2014 Mgr. Stanislav Pšenička, člen pracovního výboru SPCP, sestavil návrh změn stanov České křesťanské akademie podle nového občanského zákoníku, projednal úpravy s Akademickým výborem ČKA a pronesl odůvodněně na valné hromadě ČKA.

  2. V březnu 2015 poskytl doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., místopředseda SPCP, konzultaci ve prospěch pracovníků rektorátu Univerzity Karlovy ve věci systematiky recentních vysokoškolských předpisů.

  3. Člen pracovního výboru SPCP JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát a vyučující občanského práva na Panevropské vysoké škole v Praze pronese na vikariátní konferenci III. pražského vikariátu (okrskový vikář ThLic. Miloš Szabo, Th.D.) přednášku o psaní závěti s přihlédnutím k potřebám kněží Katolické církve. Přednáška bude provedena na katolické faře v Praze-Čakovicích dne 16. dubna 2015 od 10. hodin.


 4. DOKUMENTY

  Zatím využijte prosím rubriku Dokumenty na hlavní stránce Společnosti pro církevní právo


 5. KONTAKT NA IKP

  Institut konfesního práva
  při Společnosti pro církevní právo

  Sudoměřská 25
  130 00 Praha 3

  tel.: +420 222 220 203
  e-mail: spcp@prf.cuni.cz