AKTUALITY NA WWW STRÁNCE
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO

Prosba o spolupráci: Dovolujeme si požádat čtenáře, kteří by nám mohli poskytnout zajímavé dokumenty k publikování na našich webových stránkách, aby nám je poslali nebo nás jinak kontaktovali na našem e-mailu. Za spolupráci předem děkujeme. Redakce www stránek.

AKTUALITY Společnosti pro církevní právo

Aktuality č. 1/2014
Aktuality č. 1/2014/2
Aktuality č. 2/2014
Aktuality č. 2/2014/2
Aktuality č. 3/2014
Aktuality č. 3/2014/2
Aktuality č. 4/2014
Aktuality č. 5/2014
Aktuality č. 6/2014
Aktuality č. 6/2014/2
Aktuality č. 7/2014
Aktuality č. 8/2014
Aktuality č. 9/2014
Aktuality č. 9/2014/2
Aktuality č. 10/2014
Aktuality č. 10/2014/2
Aktuality č. 11/2014
Aktuality č. 12/2014
Aktuality č. 12/2014/2

Aktuality č. 1/2015
Aktuality č. 1/2015/2
Aktuality č. 2/2015
Aktuality č. 2/2015/2
Aktuality č. 3/2015
Aktuality č. 3/2015/2
Aktuality č. 4/2015
Aktuality č. 4/2015/2
Aktuality č. 5/2015/1
Aktuality č. 5/2015/2
Aktuality č. 6/2015/1
Aktuality č. 6/2015/2
Aktuality č. 7/2015/1
Aktuality č. 7/2015/2
Aktuality č. 8/2015/1
Aktuality č. 8/2015/2
Aktuality č. 9/2015/1
Aktuality č. 9/2015/2
Aktuality č. 10/2015/1
Aktuality č. 10/2015/2
Aktuality č. 11/2015/1
Aktuality č. 11/2015/2
Aktuality č. 12/2015/1
Aktuality č. 12/2015/2

Aktuality č. 1/2016/1
Aktuality č. 1/2016/2
Aktuality č. 2/2016/1
Aktuality č. 2/2016/2
Aktuality č. 3/2016/1
Aktuality č. 3/2016/2
Aktuality č. 4/2016/1
Aktuality č. 4/2016/2
Aktuality č. 5/2016/1
Aktuality č. 5/2016/2
Aktuality č. 6/2016/1
Aktuality č. 6/2016/2
Aktuality č. 7/2016/1
Aktuality č. 7/2016/2
Aktuality č. 8/2016/1
Aktuality č. 8/2016/2
Aktuality č. 9/2016/1
Aktuality č. 9/2016/2
Aktuality č. 10/2016/1
Aktuality č. 10/2016/2
Aktuality č. 11/2016/1
Aktuality č. 11/2016/2
Aktuality č. 12/2016/1
Aktuality č. 12/2016/2


Aktuality č. 1/2017/1
Aktuality č. 1/2017/2
Aktuality č. 2/2017/1
Aktuality č. 2/2017/2
Aktuality č. 3/2017/1
Aktuality č. 3/2017/2
Aktuality č. 4/2017/1
Aktuality č. 4/2017/2
Aktuality č. 5/2017/1
Aktuality č. 5/2017/2
Aktuality č. 6/2017/1
Aktuality č. 6/2017/2
Aktuality č. 7/2017/1
Aktuality č. 7/2017/2
Aktuality č. 8/2017/1
Aktuality č. 8/2017/2
Aktuality č. 9/2017/1
Aktuality č. 9/2017/2
Aktuality č. 10/2017/1
Aktuality č. 10/2017/2
Aktuality č. 11/2017/1
Aktuality č. 11/2017/2
Aktuality č. 12/2017/1
Aktuality č. 12/2017/2


Aktuality č. 1/2018/1
Aktuality č. 1/2018/2
Aktuality č. 2/2018/1
Aktuality č. 2/2018/2
Aktuality č. 3/2018/1
Aktuality č. 3/2018/2
Aktuality č. 4/2018/1
Aktuality č. 4/2018/2
Aktuality č. 5/2018/1
Aktuality č. 5/2018/2
Aktuality č. 6/2018/1


NEWSLETTER of the Church Law Society, Prague

Newsletter No. 1-2/2016
Newsletter No. 3/2016
Newsletter No. 4/2016
Newsletter No. 5/2016
Newsletter No. 6/2016
Newsletter No. 7/2016
Newsletter No. 8/2016
Newsletter No. 9/2016
Newsletter No. 10/2016
Newsletter No. 11/2016
Newsletter No. 12/2016

Newsletter No. 1/2017
Newsletter No. 2/2017
Newsletter No. 3/2017
Newsletter No. 4/2017
Newsletter No. 5/2017
Newsletter No. 6/2017
Newsletter No. 7/2017
Newsletter No. 8/2017
Newsletter No. 9/2017
Newsletter No. 10/2017
Newsletter No. 11/2017
Newsletter No. 12/2017

Newsletter No. 1/2018
Newsletter No. 2/2018
Newsletter No. 3/2018
Newsletter No. 4/2018
Newsletter No. 5/201820. února 2018

78. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti
V úterý 20. února 2018 se od 17.00 hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v slavnostním sále č. 38 (v přízemí vpravo za sochou Oddanosti), konal 78. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti. Tématem večera byla prezentace nové knihy JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., s názvem Autonomie církví.


25. října 2017

Tradiční knižní trh
Ve středu 25. října 2017 se od 9:00 do 16:00 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (nám. Curieových 7, Praha 1) koná tradiční knižní trh právnické literatury, kde bude možno zakoupit nejnovější tituly Církevní právo a Konfesní právo se slevou.


14. září 2017

23. konference Církev a stát
Ve čtvrtek 14. září 2017 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konala 23. konference Církev a stát, tentokrát zaměřená na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a zdravotnictví.


22. srpna 2017

Právní předpisy
Na internetových stránkách Společnosti pro církevní právo byla v rubrice Právní předpisy doplněna konfesněprávní legislativa za roky 2015 až 2016.


7. červen 2017

77. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti
Ve středu 7. června 2017 se od 17.00 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě (vchod z Jilské 7a) konalo další setkání členů a příznivců SPCP v rámci cyklu Působení práva ve společnosti a církvi. Tématem večera byla prezentace nové knihy prof. Jiřího Rajmunda Tretery a doc. Záboje Horáka Církevní právo, která vyšla v nakladatelství Leges, prezentace nové knihy doc. Stanislava Přibyla Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi a prezentace nové knihy prof. Antonína Ignáce Hrdiny a Mgr. Hedviky Kuchařové Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové.


28. března 2017

76. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti
V úterý 28. března 2017 se od 17. hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, v slavnostním sále č. 38, konal 76. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti. Tématem večera byla Nejnovější instrukce Kongregace pro nauku víry o pohřebnictví a zpopelňování Ad resurgendum cum Christo. Historický úvod přednesl prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera. Instrukci rozebral s ohledem na vývoj současného českého zákonodárství o pohřebnictví ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. Diplom čestného člena Spolku českých právníků Všehrd převzal z rukou starosty a emeritního starosty spolku prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.


12. prosince 2016

75. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti
V pondělí 12. prosince 2016 se od 17.00 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě (vchod z Jilské 7a) konalo další setkání členů a příznivců SPCP v rámci cyklu Působení práva ve společnosti a církvi. S přednáškou na téma 800. výročí potvrzení Řádu bratří kazatelů - dominikánů vystoupil P. Augustin Prokop OP, dlouholetý novicmistr a převor, nyní představený dominikánského kláštera v Jablonném.


3. května 2016

Valná hromada Společnosti pro církevní právo a 74. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti
V úterý 3. května 2016 se od 17. hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Curieových 7, v místnosti č. 243 ve 2. poschodí, konala valná hromada Společnosti pro církevní právo.
Po valné hromadě se od 18. hodin konala přednáška PhDr. Drahomíra Suchánka, Ph.D., Th.D., z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády středověkého panovníka.


5. dubna 2016

73. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti
V úterý 5. dubna 2016 se od 17.00 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě konalo další setkání členů a příznivců SPCP v rámci cyklu Působení práva ve společnosti a církvi. S přednáškou na téma Význam oboru konfesního práva vystoupil R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D. Na závěr večera byla prezentována nová monografie Konfesní právo, kterou do tisku připravilo právnické nakladatelství Leges v Praze. Autory monografie jsou prof. J. R. Tretera a doc. Z. Horák.


25. listopadu 2015

72. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti
Prezentace knihy prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery OP Církve a právo - Miscellanea

Při prezentaci vystoupil arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka OP.

Setkání se konalo v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí, přímý vchod Jilská 7a, Praha 1, Staré Město od 17.00 hodin.


9. září 2015

21. konference Církev a stát
Ve středu 9. září 2015 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně koná 21. konference Církev a stát, tentokrát na téma Církevní právnické osoby.


5. června 2015

Doplnění on-line archivu Revue církevního práva
Do on-line archivu Revue církevního práva byly doplněny skeny čísel 1-1/95 až 18-1/01 a archiv je tudíž kompletní. Za naskenování prvních 18 čísel srdečně děkujeme panu Mgr. et Mgr. Petru Nohelovi, členovi Společnosti pro církevní právo.


5. června 2015

25 let od promulgace CCEO
V pátek 5. června 2015 pořádají Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Společnost pro církevní právo, místní skupina Olomouc, mezinárodní konferenci na téma 25 let od promulgace CCEO. Pozvánku a program naleznete zde.


23. března 2015

71. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti
Prezentace knihy prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery a doc. JUDr. Záboje Horáka, Ph.D. Religion and Law in the Czech Republic a knihy prof. JUDr. Antonína Ignáce Hrdiny, DrSc. a Jindřicha Koldy Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond

Setkání se konalo v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí, přímý vchod Jilská 7a, Praha 1, Staré Město od 17.00 hodin.


2. prosince 2014

70. večer z cyklu působení práva v církvi a společnosti
Přednáška JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, advokáta, emeritního soudce Ústavního soudu ČR Vývoj judikatury Ústavního soudu ČR ve věcech církví a církevních restitucí

Setkání se konalo v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí, přímý vchod Jilská 7a, Praha 1, Staré Město od 17.30 hodin.


20. března 2014

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti pro církevní právo
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se od 17.00 hodin v místnosti č. 243 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze koná valná hromada Společnosti pro církevní právo.

Program:
 • 1. Zpráva o činnosti Společnosti za poslední dva roky.
 • 2. Zpráva revizorů hospodaření.
 • 3. Změny stanov Společnosti pro církevní právo ve světle nového občanského zákoníku.
 • 4. Volba orgánů Společnosti na příští období.

  Přibližný konec valné hromady se předpokládá v 18.30 hodin.


  9. prosince 2013


  20. září 2013


  1. května 2013


  22. února 2013


  6. ledna 2013


  19. října 2012


  3. října 2012


  30. června 2012


  10. března 2012


  29. ledna 2012


  13. listopadu 2011


  2. listopadu 2011


  25. října 2011


  5. července 2011


  17. ledna 2011


  20. prosince 2010


  20. září 2010


  3. září 2010


  4. srpna 2010


  16. července 2010


  3. května 2010


  13. března 2010


  28. února 2010


  26. prosince 2009


  20. prosince 2009


  10. prosince 2009


  7. listopadu 2009


  29. června 2009


  27. března 2009


  2. března 2009


  21. prosince 2008


  25. října 2008


  3. června 2008


  10. dubna 2008


  28. února 2008


  10. března 2008


  10. února 2008


  29. listopadu 2007


  11. srpna 2007


  25. května 2007


  1. března 2007


  20. října 2006


  28. června 2006


  16. června 2006


  6. června 2006


  14. dubna 2006


  3. února 2006


  30. ledna 2006


  26. ledna 2006


  21. ledna 2006


  13. ledna 2006

  Na webových stránkách jsme publikovali:


  31. prosince 2005

  V rubrice judikatura jsme doplnili dva zajímavé judikáty Nejvyššího soudu:

  V rubrice "PRÁVNÍ PŘEDPISY jsme doplnili stav Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv k 31. prosinci 2005.

  Zajímavé odkazy:


  15. září 2005

  V rubrice judikatura jsme doplnili dva zajímavé judikáty Ústavního soudu:

  V rubrice Revue jsme doplnili Revue č. 31 2/2005.

  26. dubna 2005


  14. ledna 2005


  29. listopadu 2004


  29. listopadu 2004


  19. listopadu 2004


  28. října 2004


  18. října 2004


  29. září 2004


  20. srpna 2004


  7. července 2004


  18. června 2004


  2. června 2004


  26. května 2004


  26. dubna 2004


  2. dubna 2004


  19. března 2004


  20. února 2004


  18. února 2004

  V rubrice REVUE jseme doplnili:


  16. ledna 2003


  7. ledna 2003


  31. prosince 2003


  9. prosince 2003


  3. prosince 2003


  18. listopadu 2003