Church Law Society

Společnost pro církevní právo, z. s.Societas Iuris Canonici