Società per il diritto canonico, z. s.

Společnost pro církevní právo, z. s.Societas Iuris Canonici, z. s.

Just Published
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák (eds.):
Spiritual Care in Public Institutions in Europe
more information