WebArchiv - archiv českého webu

Poslední aktualizace:
20. března 2014
Počet přístupů  od 19. prosince 1999
CNW_Counter

Aktuality na webové stránce - co je nového Zprávy ze Společnosti pro církevní právo, z dění v ČR a z dění ve světě - vztahující se k otázkám církevního a konfesního práva Přednášky pořádané SPCP v rámci cyklu -Působení práva ve společnosti a církvi-; mezinárodní konference a kolokvia.
Právní předpisy ČR vztahující se k otázkám církví a náb. společností - předpisy konfesního práva - od roku 1855 do současnosti; plné texty předpisů, seznam v současnosti platných a účinných předpisů. Stránka je průběžně aktualizována a doplňována dle stabu Sb. a Sb. m. s. Judikatura (v plných textech) soudů ČR (Úst. soudu, Nejvyššího soudu a ostatních soudů) a Evropského soudu pro lidská práva ze souvisejících oblastí. Stránka je průběžně doplňována a aktualizována. Stránka obsahuje různé církevního a konf. práva - nejen ČR, ale celého světa. Z podrubrik: Dohody mezi Svatým stolcem a státy, Stanovy farních rad, Dokumenty z oblasti armády a vězeňství, Návrhy zákonů a související dokumenty, české historické prameny církevního a konfesního práva a mnohé další.
Časopis vydávaný SPCP třikárt do roka. Zabývá se problematikou církevního a konfesního práva a otázkami souvisejícími. Dostupné jsou obsahy, plné texty vydaných čísel, jakož i rejstřík publikovaných článků Seznam literatury a základních pramenů pro studium českého církevního a konfesního práva Podstránka určená pro studenty PF UK - obsahuje texty přednášek, prameny a literaturu k oborům církevního a konf. práva na PF UK vyučovaných.
odkazy na webové stránky církevního a konfesního práva v ČR, na Slovensku i v ostatních státech - zejm. Evropa. Základní informace o složení a činnosti Institutu konfesního práva - stránka je pouze provizorní a je v rekonstrukci. Základní údaje o SPCP, složení orgánů, kontakty a chrakteristika SPCP.


Pozvánka na valnou hromadu
Společnosti pro církevní právo
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se od 17.00 hodin v místnosti č. 243 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze koná valná hromada Společnosti pro církevní právo.

Program:
1. Zpráva o činnosti Společnosti za poslední dva roky.
2. Zpráva revizorů hospodaření.
3. Změny stanov Společnosti pro církevní právo ve světle nového občanského zákoníku.
4. Volba orgánů Společnosti na příští období.
Přibližný konec valné hromady se předpokládá v 18.30 hodin.


© Společnost pro církevní právo, Praha 1999
Optimalizováno pro nastavení monitoru na 1024x768 pixelů