Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Právě vyšlo
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

Církevní právo
2. přepracované a doplněné vydání