ROZHODNUTÍ A STANOVISKA NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDUPozn:
Sb. r. NSS = Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vydávaná Nejvyšším správním soudem ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s.