Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Výstavka literatury z oborů církevního a konfesního práva u vstupu do knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy, otevřená 5. dubna 2016.