Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Místní skupina ve Stříbře

předseda:
Bc. František Kratochvíl