Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

AKTUALITY

Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo Praha-Brno-Olomouc

Internetové periodikum doplněné fotografiemi vycházející dvakrát měsíčně (24x do roka), a to od 1. ledna 2014. Podává nejnovější zprávy z oboru církevního práva a konfesního práva pro své české a slovenské čtenáře. Vychází v českém a slovenském jazyce. ISSN 2336-5595. Šéfredaktor: P. Jiří Rajmund Tretera OP. Redaktor: vacat. Redakční rada: Záboj Horák, Jan Beránek.

Jde o odlišné periodikum od periodika NEWSLETTER for the English speaking members and friends of the Church Law Society Prague-Brno-Olomouc

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020