Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ZRCADLO CÍRKVE

Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha-Brno-Olomouc-Stříbro

 

Internetové periodikum doplněné fotografiemi vycházející dvakrát měsíčně (24x do roka), a to od 1. ledna 2014. Podává nejnovější zprávy z oboru církevního práva a konfesního práva pro své české a slovenské čtenáře. Vychází v českém a slovenském jazyce. ISSN 2695-0111. Šéfredaktor: P. Jiří Rajmund Tretera OP., zástupce šéfredaktora: Záboj Horák, redakční rada: Jan Beránek, Vojtěch Círus, Tomáš Grundza, Jakub Nagy, Marek Novák.

Toto periodikum má odlišný obsah než periodikum CHURCH REPORTER - Newsletter for the English speaking members and friends of the Church Law Society Prague-Brno-Olomouc-Stříbro.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014