Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

CYKLUS PŘEDNÁŠEK V PRAZE

2018

79. večer

15. květen 2018

V podvečer 15. května 2018 se v reprezentačním sále za sochou Oddanosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konalo řádné zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo. Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin. Od poslední valné hromady bylo do Společnosti přijato 38 nových členů, vystoupilo 14 členů, a zemřelo pět členů. Ke dni konání své valné hromady měla Společnost pro církevní právo 497 členů.

      

78. večer

20. únor 2018

V úterý 20. února 2018 se od 17.00 hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v slavnostním sále č. 38 (v přízemí vpravo za sochou Oddanosti), konal 78. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti. Tématem večera byla prezentace nové knihy JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., s názvem Autonomie církví.

        

2017

77. večer

7. červen 2017

Ve středu 7. června 2017 se od 17.00 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě (vchod z Jilské 7a) konalo další setkání členů a příznivců SPCP v rámci cyklu Působení práva ve společnosti a církvi. Tématem večera byla prezentace nové knihy prof. Jiřího Rajmunda Tretery a doc. Záboje Horáka Církevní právo, která vyšla v nakladatelství Leges, prezentace nové knihy doc. Stanislava Přibyla Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi a prezentace nové knihy prof. Antonína Ignáce Hrdiny a Mgr. Hedviky Kuchařové Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové.

        

76. večer

28. březen 2017

V úterý 28. března 2017 se od 17.00 hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, v slavnostním sále č. 38, konal 76. večer z cyklu Působení práva v církvi a společnosti. Tématem večera byla Nejnovější instrukce Kongregace pro nauku víry o pohřebnictví a zpopelňování Ad resurgendum cum Christo. Historický úvod přednesl prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera. Instrukci rozebral s ohledem na vývoj současného českého zákonodárství o pohřebnictví ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. Diplom čestného člena Spolku českých právníků Všehrd převzal z rukou starosty a emeritního starosty spolku prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.

        

2016

75. večer

12. prosinec 2016

V pondělí 12. prosince 2016 se od 17.00 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě (vchod z Jilské 7a) konalo další setkání členů a příznivců SPCP v rámci cyklu Působení práva ve společnosti a církvi. S přednáškou na téma 800. výročí potvrzení Řádu bratří kazatelů – dominikánů vystoupil P. Augustin Prokop OP, dlouholetý novicmistr a převor, nyní představený dominikánského kláštera v Jablonném.

        

74. večer

3. květen 2016

Valná hromada Společnosti pro církevní právo se konala v úterý 3. května 2016 v 17. hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Curieových 7, v místnosti č. 243 ve 2. poschodí, u sochy sv. Iva, patrona právníků. Po valné hromadě se od 18. hodin konala přednáška PhDr. Drahomíra Suchánka, Ph.D., Th.D., z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády středověkého panovníka.

        

73. večer

5. duben 2016

V úterý 5. dubna 2016 se od 17.00 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě konalo další setkání členů a příznivců SPCP v rámci cyklu Působení práva ve společnosti a církvi. S přednáškou na téma Význam oboru konfesního práva vystoupil R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D. Na závěr večera byla prezentována nová monografie Konfesní právo, kterou do tisku připravilo právnické nakladatelství Leges v Praze. Autory monografie jsou prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák.

        

 

starší akce najdete na původních stránkách