Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

CHURCH REPORTER

Newsletter for the English speaking members and friends of the Church Law Society Prague-Brno-Olomouc-Stříbro

 

Internetové periodikum doplněné fotografiemi vycházející v anglickém jazyce, a to od 1. ledna 2016 jednou měsíčně (12x do roka). Podává nejnovější zprávy z oboru církevního práva a konfesního práva se zaměřením na své zahraniční čtenáře. ISSN 2695-012X. Šéfredaktor: P. Jiří Rajmund Tretera OP., zástupce šéfredaktora: Záboj Horák, redakční rada: Jan Beránek, Vojtěch Círus, Tomáš Grundza, Jakub Nagy, Marek Novák.

Všechna čísla od roku 2016 až do současné doby jsou k dispozici na české i anglické verzi těchto internetových stránek.

Jde o odlišné periodikum od periodika ZRCADLO CÍRKVE, Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha-Brno-Olomouc-Stříbro.

2021

2020

2019

2018

2017

2016