Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

NEWSLETTER

for the English speaking members and friends of the Church Law Society Prague-Brno-Olomouc

Internetové periodikum doplněné fotografiemi vycházející v anglickém jazyce, a to od 1. ledna 2016 jednou měsíčně (12x do roka). Podává nejnovější zprávy z oboru církevního práva a konfesního práva se zaměřením na své zahraniční čtenáře. ISSN 2464-7276. Šéfredaktor: P. Jiří Rajmund Tretera OP. Redaktorka: Tereza Hrazdirová Rottová. Redakční rada: Záboj Horák, Marek Novák, Jan Beránek.

Všechna čísla od roku 2016 až do současné doby jsou k dispozici na české i anglické verzi těchto internetových stránek.

Jde o odlišné periodikum od periodika AKTUALITY, Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo Praha-Brno-Olomouc.

2016

2017

2018

2019