Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ČESTNÍ ČLENOVÉ SPOLEČNOSTI

čestní členové:
Dr. jur. Richard Buchsbaum, Bonn
Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. D., Praha
Mark E. Chopko, Washington
JUDr. Josef Plocek, Praha
o. Tomasz Dostatni OP, Lublin
Pavel Landa, Praha

čestný předseda in memoriam:
Prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc. (1928–2014)
emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

čestní členové in memoriam:
JUDr. Vladimír Mindl (1927–1994)
Mgr. Miloslav Preininger (1971–1997)
JUDr. Pavel Šimek (1917–2003)
Ing. Jana Mindlová, CSc. (1933–2011)
Augustin Navrátil (1928–2003)
Prof. Dr. jur. Heiner Marré, Gladbeck/Bochum (1929–2014)