Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR

upravující právní postavení církví a náboženských společností a další související otázky.


Na této podstránce uvádíme znění právních předpisů České republiky, které se svým obsahem týkají církví a náboženských společností. (Jak předpisy účinné, tak i již neúčinné)

Způsob publikace:

Odkazy na související stránky:

  1. Odkazy na www stránky poskytující přístup k Sb. a Sb.m.s. ČR
  2. Odkazy v rámci www stránky SPCP
    • normy nepublikované ve Sb. a účinné k r. 1977
    • texty nálezů Ústavního soudu a rozhodnutí soudů ČR jsou v rubrice Judikatura
    • texty usnesení vlády ČR (vydané od roku 1992) jsou v rubrice Usnesení vlády ČR
    • ostatní dokumenty jsou v rubrice dokumenty

Prameny:

Vysvětlivky: