Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Pracovní výbor

(po valné hromadě konané dne 15. května 2018)

předseda Společnosti:
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP (životopis)

místopředseda Společnosti:
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

další členové:
Mgr. Jan Beránek
JUDr. Adam Csukás
JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
R. D. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D.

náhradníci:
JUDr. Adam Bašný
P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.
Mgr. Jan Šafránek
JUDr. Tomáš Zadražil

Kontrolní komise

členové:
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Bc. František Kratochvíl
JUDr. Tomáš Tuza

náhradníci:
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Mgr. Michal Heldenburg

Místní skupiny Společnosti

Místní skupina v Brně

předsedkyně:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

místopředseda:
Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

tajemník:
Mgr. Ing. Jaroslav Benák, Ph.D.

Místní skupina v Olomouci

předseda:
P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP

Místní skupina ve Stříbře

předseda:
Bc. František Kratochvíl

 

PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI

Tajemník:
Jan Svatoš

Tajemníci redakce:
Vojtěch Círus
Tomáš Grundza
Jakub Nagy

Knihovník:
Mgr. Jan Beránek

Webmaster:
Jan Svatoš

Layout a anglické překlady:
JUDr. Marek Novák

Expedice:
Jana Nosková
Ing. Stanislav Hruška

Fotograf:
Antonín Krč