Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Pracovní výbor

(po valné hromadě konané dne 27. června 2022)

předseda Společnosti:
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP (životopis)

místopředseda Společnosti:
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

další členové:
Mgr. Jan Beránek, Ph.D.
JUDr. Adam Csukás, Ph.D.
Tomáš Grundza
JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
Mgr. Jakub Nagy
R. D. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D.

náhradníci:
JUDr. Adam Bašný
P. Prof. lic. Damián Němec, dr, OP
JUDr. Marek Novák
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.
Mgr. Jan Šafránek
JUDr. Tomáš Zadražil

Kontrolní komise

členové:
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Bc. František Kratochvíl
JUDr. Tomáš Tuza

náhradníci:
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Mgr. Michal Heldenburg

Místní skupiny Společnosti

Místní skupina v Brně

předsedkyně:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

místopředseda:
Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

tajemník:
Mgr. Ing. Jaroslav Benák, Ph.D.

Místní skupina v Olomouci

předseda:
P. Prof. lic. Damián Němec, dr, OP

tajemnice:
ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Místní skupina ve Stříbře

předseda:
Bc. František Kratochvíl

Místní skupina v Českých Budějovicích

předseda:
JUDr. PhDr. Ing. Jan Škopek, Ph.D., DBA, LL.M.

 

PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI

(stav ke dni 27. června 2022)

Tajemník:
Tomáš Grundza

Výkonný redaktor periodik SPCP:
Mgr. Jakub Nagy

Tajemník odborných sdružení při SPCP a redaktor rubriky Právní předpisy/Judikatura:
Mgr. Jan Čech

Knihovník:
Tomáš Grundza

Webmaster:
Tomáš Grundza

Layout:
JUDr. Marek Novák

Anglické překlady:
Gareth Davies

Expedice:
Tomáš Grundza, Jana Nosková

Fotograf:
Antonín Krč

Účetní:
Ing. Alena Šerá