Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost pro církevní právo (dále jen Společnost) je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem SPCP je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících.

SPCP se skládá z pražské, brněnské a olomoucké místní skupiny.

SPCP má 498 členů (15. 6. 2018). Je kolektivním členem České křesťanské akademie, z. s.(1995) a členem Rady vědeckých společnosti České republiky (2014). V České křesťanské akademii plní úlohu její právní sekce.

SPCP tvoří studenti, pedagogové, vědečtí pracovníci, právníci z různých oborů praxe, pracovníci duchovních správ různých církví a zájemci z nejrůznějších profesí. Je budována na principu úcty a přátelského vztahu k náboženským společnostem. Členství ve SPCP není vázáno na příslušnost k církvi nebo jinému náboženskému společenství.

SPCP spolupracuje

s mnoha vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí. Jsou to především:

Svých cílů SPCP dosahuje