Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Pražské rozhovory o vztahu státu a církve

Mezinárodní konference pořádané Společností pro církevní právo

První ročník (r. 1996)
Druhý ročník (r. 1998)
Třetí ročník (r. 2000)

6. září 1996

První ročník Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve:
konference "Financování církví v Evropě a USA".

Společnost pro církevní právo ve spolupráci s právní sekcí České křesťanské akademie uspořádala 6. září 1996 na Právnické fakultě UK konferenci pod názvem "Financování církví v Evropě a USA".
Konferenci zahájil Doc. JUDr. Jiří R. Tretera, Předseda Společnosti pro církevní právo. Přítomné hosty poté pozdravil JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., proděkan PF UK pro zahraniční styky.

Jednotlivé předášky pronesli:

Prof. Dr. jur. Heiner Marré
profesor konfesního práva Právnické fakulty Ruhrské university v Bochumu, čestný profesor téhož oboru na Katolické teologické fakultě Vestfálské Vilémovy university v Muensteru a emeritní ředitel právního oddělení biskupství essenského.
na téma Druhy systémů financování církví
Prof. Harry C. Veryser
profesor Walsh College of Accountancy and Business Administration, Michigan
na téma Financování církví v USA
Prof. Bernard Dafflon
katedra veřejných financí University ve Fribourgu
na téma Správa církevních financí ve Švýcarsku

10.-11. září 1998

Druhý ročník Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve:
konference "Konfesní a konkordátní právo zemí středovýchodní Evropy".


Ve dnech 10.-11.září 1998 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala druhá mezinárodní konference pod názvem Pražské rozhovory o vztahu církve a státu. Tuto konferenci uspořádala Společnost pro církevní právo a právní sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera.
Konferenci zahájil Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jednotlivé příspěvky pronesli:

10. září 1998

Prof. Józef Krukowski
Katolická univerzita v Lublinu
na téma "Aktuální problémy polského konfesního práva"
Prof. Dr. Péter Erdő
Katolická univerzita Pétera Pázmánye v Budapešti
na téma "Dohoda mezi Apoštolským stolcem a Maďarskou republikou"
11. září 1998

Dr. Ján Duda
Teologický institut ve Spišském Podhradí, Univerzita Komenského v Bratislavě
na téma: "Poznámky k církevnímu právu ve Slovenské republice"
Doc. JUDr. Jiří R. Tretera, OP
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
na téma "Postavení církví a náboženských společností v právním řádu České republiky"

7.-8. září 2000

Třetí ročník Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve:
konference "Konfesní právo v Německu a USA".


Společnost pro církevní právo ve spolupráci s právní sekcí České křesťanské akademie pořádala dne 7. září 2000 mezinárodní konference, která se uskutečnila v čítárně konventu dominikánů u sv. Jiljí v Praze 1 na Starém Městě, Husova 8.
Od 9.00 hod. přednášel Dr. Karl Eugen Schlief z Münsteru, emeritní vedoucí právního oddělení biskupství Münster na téma Změny v oblasti konfesního práva na území bývalé NDR.

Po přestávce přednesl Mark E. Chopko z Washingtonu, D. C., hlavní poradce Biskupské konference USA svůj referát na téma Struktury církve a jejich finanční vztah ke státním orgánům v USA.

Během druhého dne konference, t. j. v pátek 8. září 2000, navštívili zahraniční hosté přední české akademické a církevní instituce.