Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Pražské rozhovory o vztahu církví a státu

Mezinárodní konference pořádané Společností pro církevní právo

První ročník (r. 1996)
Druhý ročník (r. 1998)
Třetí ročník (r. 2000)
Čtvrtý ročník (r. 2019)

6. září 1996

První ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu:
konference "Financování církví v Evropě a USA".

Společnost pro církevní právo ve spolupráci s právní sekcí České křesťanské akademie uspořádala 6. září 1996 na Právnické fakultě UK konferenci pod názvem "Financování církví v Evropě a USA".
Konferenci zahájil Doc. JUDr. Jiří R. Tretera, Předseda Společnosti pro církevní právo. Přítomné hosty poté pozdravil JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., proděkan PF UK pro zahraniční styky.

Jednotlivé předášky pronesli:

Prof. Dr. jur. Heiner Marré
profesor konfesního práva Právnické fakulty Ruhrské university v Bochumu, čestný profesor téhož oboru na Katolické teologické fakultě Vestfálské Vilémovy university v Münsteru a emeritní ředitel právního oddělení biskupství essenského.
na téma Druhy systémů financování církví
Prof. Harry C. Veryser
profesor Walsh College of Accountancy and Business Administration, Michigan
na téma Financování církví v USA
Prof. Bernard Dafflon
katedra veřejných financí University ve Fribourgu
na téma Správa církevních financí ve Švýcarsku

10.-11. září 1998

Druhý ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu:
konference "Konfesní a konkordátní právo zemí středovýchodní Evropy".


Ve dnech 10.-11.září 1998 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala druhá mezinárodní konference pod názvem Pražské rozhovory o vztahu církve a státu. Tuto konferenci uspořádala Společnost pro církevní právo a právní sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera.
Konferenci zahájil Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jednotlivé příspěvky pronesli:

10. září 1998

Prof. Józef Krukowski
Katolická univerzita v Lublinu
na téma "Aktuální problémy polského konfesního práva"
Prof. Dr. Péter Erdő
Katolická univerzita Pétera Pázmánye v Budapešti
na téma "Dohoda mezi Apoštolským stolcem a Maďarskou republikou"


11. září 1998

Dr. Ján Duda
Teologický institut ve Spišském Podhradí, Univerzita Komenského v Bratislavě
na téma: "Poznámky k církevnímu právu ve Slovenské republice"
Doc. JUDr. Jiří R. Tretera, OP
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
na téma "Postavení církví a náboženských společností v právním řádu České republiky"

7.-8. září 2000

Třetí ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu:
konference "Konfesní právo v Německu a USA".


Společnost pro církevní právo ve spolupráci s právní sekcí České křesťanské akademie pořádala dne 7. září 2000 mezinárodní konferenci, která se uskutečnila v čítárně konventu dominikánů u sv. Jiljí v Praze 1 na Starém Městě, Husova 8.
Od 9.00 hod. přednášel Dr. Karl Eugen Schlief z Münsteru, emeritní vedoucí právního oddělení biskupství Münster na téma Změny v oblasti konfesního práva na území bývalé NDR.

Po přestávce přednesl Mark E. Chopko z Washingtonu, D. C., hlavní poradce Konference katolických biskupů Spojených států amerických svůj referát na téma Struktury církve a jejich finanční vztah ke státním orgánům v USA.

Během druhého dne konference, t. j. v pátek 8. září 2000, navštívili zahraniční hosté přední české akademické a církevní instituce.

2019

Čtvrtý ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu:
konference "Duchovní péče ve veřejných institucích".


Společnost pro církevní právo ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy připravuje na dny 12. - 16. června 2019 mezinárodní konferenci na výše uvedené téma.  Všichni aktivní účastníci potvrdili svou účast. Jsou to:

Prof. Mark Hill QC (Londýn)
Prof. Francis Messner (Štrasburk)
Prof. Gerhard Robbers (Trevír)
Prof. Piotr Stanisz (Lublin)
Prof. Balázs Schanda (Budapešť)
Prof. Adrian Loretan (Lucern)
Prof. Damián Němec (Olomouc)
Prof. Wolfgang Wieshaider (Vídeň)
Dr. Martin Šabo (Trnava).