Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law Society, z. s.Societas Iuris Canonici, z. s.

8. večer SPCP

8. listopad 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. Dr. Herbert Kalb, ředitel Institutu církevního práva Právnické fakulty Univerzity Jana Keplera v Linci a předseda rakouské Společnosti pro církevní právo, na téma Rakouské konfesní právo v současné politické diskusi, věcná podstata a kritická stanoviska.