Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Kniha Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí líčí příběhy z českých nemocnic v letech 1906–2020, které zaznamenal profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy JUDr. Jiří Rajmund Tretera.

Ukázka části knihy zde.

Dílo je projevem neobvyklého spojení tří autorových profesí: vysokoškolského učitele, katolického kněze a praktického právníka, který svou právní praxi vykonává již 60 let a je známým autorem mnoha učebnic pro právnické fakulty. Již letmým nahlédnutím lze zjistit i zvláštní autorův cit pro literární vystižení i těch nejjemnějších zkušeností a dobrou orientaci v lékařském prostředí.

Osmnáct příběhů, které jsou vesměs přesným otiskem skutečnosti, začíná zákrokem v nemocnici na Královských Vinohradech, kdy lékařské konzilium roku 1906 se rozhodlo zlomit holenní kosti malé holčičce, aby tím bylo dosaženo posílení slabých nohou. Dívka, na které byl tento pochybný experiment proveden, byla autorova matka. Další vyprávění je ze života autorova otce a vše ostatní jsou jeho vlastní zážitky. Poslední dvě jsou vyprávěním z autorových hospitalizací na různých odděleních kliniky interních nemocí vinohradské nemocnice v září 2020 a listopadu 2020, tedy za koronavirové krize.

Na pozadí příběhů vybízí autor knihy k zamyšlení se nad současným stavem zdravotnictví, jehož nedostatky musí dříve či později nevyhnutelně trápit většinu populace. Myšlenku, jaký lék na současné neduhy v poskytování zdravotní péče najít, nechává autor do značné míry otevřenou. Již v úvodu své knihy však nabízí několik způsobů řešení...

Knihu si lze objednat na e-mailu: spcp@prf.cuni.cz. Cena za kus činí: 250 CZK / 10 EUR (včetně balného a poštovného). Při objednávkách od 5 ks výše poskytujeme slevu 30 Kč/kus.

Kontakt: Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, e-mail: spcp@prf.cuni.cz, tel. č.: 222 220 203.


Bližší údaje o knize: TRETERA, Jiří Rajmund, Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí, vydání první, vyd. Společnost pro církevní právo, Praha, 2022, 194 stran, ISBN 978-80-906501-2-1, (brožováno).

Dílo vyšlo v rámci Knižnice církevního a konfesního práva vydávané Společností pro církevní právo jako její 3. svazek, ISSN 2464-8558.