Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA
Adresa, na kterou Vám máme posílat Revue církevního práva, měsíční Aktuality SPCP a ostatní korespondenci:Případná záložní adresa:Revue církevního práva vychází čtyřikrát ročně.

Členský příspěvek činí 500 Kč nebo 20 € ročně a jsou v něm započteny náklady na časopis a jeho zasílání. Důchodci, studenti a osoby bez vlastního příjmu platí snížený členský příspěvek 250 Kč nebo 10 € ročně. Objednáte-li si také starší čísla, zašleme ta, která jsou dosud na skladě, a to zdarma; žádáme jen úhradu za poštovné a balné 150 Kč, do ciziny 260 Kč nebo 10 €, kterou laskavě přičtěte k platbě svého prvního členského příspěvku.

Číslo účtu u České spořitelny pro platby v českých korunách: 1939518309/0800

Číslo účtu pro platby v eurech: IBAN: CZ62 2010 0000 0025 0114 3973, BIC: FIOBCZPPXXX