Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Pražské rozhovory o vztahu církví a státu

Mezinárodní konference pořádané Společností pro církevní právo

První ročník (r. 1996)
Druhý ročník (r. 1998)
Třetí ročník (r. 2000)
Čtvrtý ročník (r. 2019)
Pátý ročník (r. 2024)

6. září 1996

První ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu:
konference "Financování církví v Evropě a USA".

Společnost pro církevní právo ve spolupráci s právní sekcí České křesťanské akademie uspořádala 6. září 1996 na Právnické fakultě UK konferenci pod názvem "Financování církví v Evropě a USA".
Konferenci zahájil Doc. JUDr. Jiří R. Tretera, Předseda Společnosti pro církevní právo. Přítomné hosty poté pozdravil JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., proděkan PF UK pro zahraniční styky.

Jednotlivé předášky pronesli:

Prof. Dr. jur. Heiner Marré
profesor konfesního práva Právnické fakulty Ruhrské university v Bochumu, čestný profesor téhož oboru na Katolické teologické fakultě Vestfálské Vilémovy university v Münsteru a emeritní ředitel právního oddělení biskupství essenského.
na téma Druhy systémů financování církví
Prof. Harry C. Veryser
profesor Walsh College of Accountancy and Business Administration, Michigan
na téma Financování církví v USA
Prof. Bernard Dafflon
katedra veřejných financí University ve Fribourgu
na téma Správa církevních financí ve Švýcarsku

Zpráva z konference byla uveřejněna v Revue církevního práva č. 5-3/1996, s. 210-211.

Přednášky upravedené do formy článku byly uveřejněny v Revue církevního práva č. 5-3/1996 a č. 10-2/1998.

 

10.-11. září 1998

Druhý ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu:
konference "Konfesní a konkordátní právo zemí středovýchodní Evropy".


Ve dnech 10.-11.září 1998 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala druhá mezinárodní konference pod názvem Pražské rozhovory o vztahu církve a státu. Tuto konferenci uspořádala Společnost pro církevní právo a právní sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera.
Konferenci zahájil Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jednotlivé příspěvky pronesli:

10. září 1998

Prof. Józef Krukowski
Katolická univerzita v Lublinu
na téma "Aktuální problémy polského konfesního práva"
Prof. Dr. Péter Erdő
Katolická univerzita Pétera Pázmánye v Budapešti
na téma "Dohoda mezi Apoštolským stolcem a Maďarskou republikou"

11. září 1998

Dr. Ján Duda
Teologický institut ve Spišském Podhradí, Univerzita Komenského v Bratislavě
na téma: "Poznámky k církevnímu právu ve Slovenské republice"
Doc. JUDr. Jiří R. Tretera, OP
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
na téma "Postavení církví a náboženských společností v právním řádu České republiky"

Zpráva z konference byla uveřejněna v Revue církevního práva č. 11-3/1998, s. 257. V tomtéž čísle byly uveřejněny konferenční příspěvky upravené do formy článků.

7.-8. září 2000

Třetí ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu:
konference "Konfesní právo v Německu a USA".


Společnost pro církevní právo ve spolupráci s právní sekcí České křesťanské akademie pořádala dne 7. září 2000 mezinárodní konferenci, která se uskutečnila v čítárně konventu dominikánů u sv. Jiljí v Praze 1 na Starém Městě, Husova 8.
Od 9.00 hod. přednášel Dr. Karl Eugen Schlief z Münsteru, emeritní vedoucí právního oddělení biskupství Münster na téma Změny v oblasti konfesního práva na území bývalé NDR.

Po přestávce přednesl Mark E. Chopko z Washingtonu, D. C., hlavní poradce Konference katolických biskupů Spojených států amerických svůj referát na téma Struktury církve a jejich finanční vztah ke státním orgánům v USA.

Během druhého dne konference, t. j. v pátek 8. září 2000, navštívili zahraniční hosté přední české akademické a církevní instituce.

Zpráva z konference byla uveřejněna v Revue církevního práva č. 17-3/2000, s. 267-270. V tomtéž čísle byly uveřejněny konferenční příspěvky upravené do formy článků.

2019

Čtvrtý ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu:
mezinárodní konference Spiritual Care in Public Institutions.

 

Společnost pro církevní právo a Právnická fakulta Univerzity Karlovy zorganizovaly ve dnech 13. až 15. června 2019 mezinárodní konferenci na výše uvedené téma. Konference se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1 - Staré Město, v sále č. 38.

Na konferenci vystoupili:

Prof. Gerhard Robbers (Trevír)
Prof. Francis Messner (Štrasburk)
Prof. Mark Hill QC (Londýn)
Prof. Piotr Stanisz (Lublin)
Prof. Balázs Schanda (Budapešť)
Prof. Adrian Loretan (Lucern)
Doc. Damián Němec (Olomouc)
Prof. Wolfgang Wieshaider (Vídeň)
Dr. Martin Šabo (Trnava)
Prof. Jiří Rajmund Tretera (Praha)
Doc. Záboj Horák (Praha)
Major Jiří Ignác Laňka (Praha)
ThDr. Petr Jan Vinš (Praha)

Conference programme Prague CZ

Fotografie: 1. den, 2. den

Zpráva z konference byla uveřejněna v Revue církevního práva č. 76-3/2019, s. 121-122.

Kolektivní monografie od výše uvedených autorů, obsahující články založené na jejich příspěvcích na konferenci: Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák (eds.), Spitirual Care in Public Institutions in Europe, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2019,  140 stran, ISBN 978-3-8305-3991-1 (print), 978-3-8305-4152-3 (E-book).

2024

Pátý ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu:
mezinárodní konference Spiritual Care in Public Institutions II.

 

Připravuje se na červen 2024, plánované místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy.