Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Výše členských příspěvků a jejich splatnost

Základní příspěvek člena Společnosti pro církevní právo (dále je Společnosti) činí 500 Kč nebo 20 € ročně. Důchodci a studenti bez příjmu ze zaměstnání nebo z vlastního majetku a ostatní bez příjmu ze zaměstnání, podnikání nebo z vlastního majetku mohou platit snížený členský příspěvek 250 Kč nebo 10 € ročně. Členové mohou platit i zvýšený příspěvek, tj. základní příspěvek zvýšený o libovolnou částku.

Členský příspěvek je splatný kdykoliv během kalendářního roku. Může být uhrazen i dopředu, zvýšením základního příspěvku o příslušnou částku. Příspěvek, který člen dluží za předchozí rok, nahradí zvýšeným příspěvkem v následujícím kalendářním roce. Takto lze nahradit i členské příspěvky dlužné za několik let.

Povinnost zaplatit členský příspěvek se nevztahuje na čestné členy Společnosti a na ty členy, které z důvodů hodných zvláštního zřetele pracovní výbor od placení členských příspěvků výslovně osvobodil.

V členském příspěvku jsou započteny náklady na časopis Revue církevního práva a jeho zasílání.

Číslo účtu u České spořitelny pro platby v českých korunách: 1939518309/0800

Číslo účtu pro platby v eurech (pro SEPA platby): IBAN: CZ62 2010 0000 0025 0114 3973,
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX