Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR

upravující právní postavení církví a náboženských společností a další související otázky.


Na této podstránce uvádíme znění právních předpisů České republiky, které se svým obsahem týkají církví a náboženských společností. (Jak předpisy účinné, tak i již neúčinné)

Způsob publikace:

Odkazy na související stránky:

 1. Odkazy na www stránky poskytující přístup k Sb. a Sb.m.s. ČR
  • e-Sbírka je provozována v souladu s § 6 zákona č. 222/2016 Sb. Ministerstvem vnitra ČR (obsahuje předpisy vydané od 4. dubna 1945)
  • Zákony pro lidi - předpisy Sbírky zákonů v aktuálním konsolidovaném znění
 2. Odkazy v rámci www stránky SPCP
  • normy nepublikované ve Sb. a účinné k r. 1977
  • texty nálezů Ústavního soudu a rozhodnutí soudů ČR jsou v rubrice Judikatura
  • texty usnesení vlády ČR (vydané od roku 1992) jsou v rubrice Usnesení vlády ČR
  • ostatní dokumenty jsou v rubrice dokumenty

Prameny:

Vysvětlivky: