Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Místní skupina v Olomouci

předseda:
P. prof. lic. Damián Němec, dr, OP

tajemnice:
ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Z aktivit vedení místní skupiny v Olomouci

Damián Němec obdržel profesorský diplom, in: Zrcadlo církve č. 6/2021/2, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.06.2.pdf

Menke, Monika: Polští kanonisté zasedali v Sandoměři, in: Zrcadlo církve č. 10/2021/1, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.10.1.pdf