Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Knihovník:
Tomáš Grundza

Provozní řád Knihovny Společnosti pro církevní právo

  1. Knihovna Společnosti pro církevní právo (dále jen knihovna) je umístěna v kancelářích SPCP v Praze 3, Sudoměřská 25.
  2. Knihovna získává akvizice ze soukromých darů členů SPCP i dalších dárců. V některých případech rozhodne vedení SPCP o dohodě s jinou institucí o bezplatné výměně časopisů. V ojedinělých případech vedení SPCP s vědomím pracovního výboru nakupuje časopisy a knihy z vlastních prostředků SPCP.
  3. Vedením Společnosti jmenovaný správce knihovny pořizuje evidenci všech knih, časopisů a ostatních tiskovin, které jsou součástí knihovny. Zařazuje je do oddílů podle písmen abecedy A-Ž, aby bylo usnadněno vyhledávání jednotlivých položek. Oddíly vytváří s ohledem na jazyk publikací, jejich zemské provenience a oborové okruhy.
  4. Právo na užívání knih v knihovně mají všichni členové SPCP. Toto právo využívají prezenčně.
  5. Knihovna obsahuje toho času asi 1130 knižních svazků a několik desítek časopisů a jiných periodik.