Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Pracovní výbor

(ke dni 8. září 2023)

předseda Společnosti:
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP (životopis)

místopředseda Společnosti:
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

další členové:
Mgr. Jan Beránek, Ph.D.
JUDr. Adam Csukás, Ph.D.
Tomáš Grundza
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
Mgr. Jakub Nagy
R. D. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D.

náhradníci:
JUDr. Adam Bašný
P. Prof. lic. Damián Němec, dr, OP
JUDr. Marek Novák
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.
Mgr. Jan Šafránek
JUDr. Tomáš Zadražil

Kontrolní komise

členové:
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Bc. František Kratochvíl
JUDr. Tomáš Tuza

náhradníci:
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Mgr. Michal Heldenburg

Místní skupiny Společnosti

Místní skupina v Brně

předsedkyně:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

místopředseda:
Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

tajemník:
Mgr. Ing. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D.

Místní skupina v Olomouci

předseda:
P. Prof. lic. Damián Němec, dr, OP

tajemnice:
ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Místní skupina ve Stříbře

předseda:
Bc. František Kratochvíl

Místní skupina v Českých Budějovicích

předseda:
JUDr. PhDr. Ing. Jan Škopek, Ph.D., DBA, LL.M.

 

PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI

(stav ke dni 27. června 2022)

Tajemník:
Tomáš Grundza

Výkonný redaktor periodik SPCP:
Mgr. Jakub Nagy

Tajemník odborných sdružení při SPCP a redaktor rubriky Právní předpisy/Judikatura:
Mgr. Jan Čech

Knihovník:
Tomáš Grundza

Webmaster:
Tomáš Grundza

Layout:
JUDr. Marek Novák

Anglické překlady:
Gareth Davies

Expedice:
Tomáš Grundza, Jana Nosková

Fotograf:
Antonín Krč

Účetní:
Ing. Alena Šerá