Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

2020

Mše svatá 28. července 2020

Ze mše svaté sloužené pod patronátem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze na Malé Straně, slavené 28. července 2020 za účasti studentů a absolventů Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Kázání pronesl P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP.

 

2018

Mše svatá 8. srpna 2018

Ze mše svaté slavené 8. srpna 2018 v den památky sv. Dominika v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Královských Vinohradech za účasti kroužku studentů a učitelů práv. Káže P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP.