Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Místní skupina v Českých Budějovicích

předseda:
JUDr. PhDr. Ing. Jan Škopek, Ph.D., DBA, LL.M., e-mail: jan.skopek@toplegalteam.eu

Místní skupina byla založena rozhodnutím pracovního výboru Společnosti pro církevní právo ze 29. 12. 2021.