Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

CHURCH REPORTER

Newsletter for the English speaking members and friends of the Church Law Society Prague-Brno-Olomouc-Stříbro-České Budějovice

 

Internetové periodikum doplněné fotografiemi vycházející v anglickém jazyce, a to od 1. ledna 2016 jednou měsíčně (12x do roka). Podává nejnovější zprávy z oboru církevního práva a konfesního práva se zaměřením na své zahraniční čtenáře. ISSN 2695-012X. Šéfredaktor: P. Jiří Rajmund Tretera OP, zástupce šéfredaktora: Záboj Horák, redaktor: Mgr. Jakub Nagy, layout: JUDr. Marek Novák, English translation: Gareth Davies, technický redaktor: Tomáš Grundza.

Všechna čísla od roku 2016 až do současné doby jsou k dispozici na české i anglické verzi těchto internetových stránek.

Jde o odlišné periodikum od periodika ZRCADLO CÍRKVE, Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha-Brno-Olomouc-Stříbro-České Budějovice.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016