Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Sdružení má za úkol provádět ve svém oboru monitoring v příslušných oblastech, zajištění osobního angažování, upozorňování na nedostatky a podávání návrhů na zlepšení stavu.

V našich periodicích zatím vyšly tyto články příslušníků Sdružení pro podporu výuky náboženství ve školách:

Horák, Záboj: Nezapomínejme na vyučování náboženství ve škole: teď je právě ten čas, in: Zrcadlo církve č. 4/2021/1, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.04.1.pdf

Bartoňová, Eva: Potkala jsem..., in: Zrcadlo církve č. 7/2021/1, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.07.1.pdf

Kratochvíl, František: Vzpomínání učitele, jak sám jako dítě chodil na náboženství ve škole, in: Zrcadlo církve č. 8/2021/2, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.08.2.pdf

Bartoňová, Eva: K novému školnímu roku, in: Zrcadlo církve č. 9/2022/1, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2022.09.1.pdf