Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Dne 1. srpna 2022 bylo při Společnosti pro církevní právo založeno Sdružení pro záchranu kostelů a kaplí. Jeho účelem je podnítit zájem o kostely, kaple a další církevní památky, které jsou dominantami měst a obcí, dotváří naši krajinu a zaslouží si zájem, podporu a pomoc jak aktivních členů církví, tak i všech obyvatel v okolí. Litujeme, že v současnosti je různé církevní instituce z důvodu nedostatku financí převádějí na obce a jiné subjekty. Snad by se tomu dalo pro budoucnost zabránit. Vždyť kameny mluví. A kostel je sám svědectvím o víře. Stačí, když se v katolickém kostele slaví aspoň jednou za měsíc mše svatá, třebas by ji kněz sloužil sám. Věříme z vlastní zkušenosti, že to má hluboký význam. Výsledky iniciativ Sdružení pro záchranu kostelů budeme zavěšovat na internetové stránky Společnosti pro církevní právo do rubriky pěti místních skupin SPCP a pěti sdružení při SPCP.

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák