Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Místní skupina v Brně

předsedkyně:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

místopředseda:
Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

tajemník:
Mgr. Ing. Jaroslav Benák, Ph.D.

Výroční konference Církev a stát v Brně