Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

VIDEA

Představení knihy "Církevní právo"

 


Počátky výuky církevního práva - rozhovor s prof. JUDr. Jiřím Rajmundem Treterou OP

 


Rozhovor o Společnosti pro církevní právo z 18. 4. 2017

 


Rozhovor o kategoriální pastoraci z 5. 4. 2017