Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ČESTNÍ ČLENOVÉ SPOLEČNOSTI

čestní členové:
Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. D., prezident České křesťanské akademie, nositel             Templetonovy ceny, Praha
Mark E. Chopko, advokát a bývalý general counsel Konference katolických biskupů USA, Washington, DC
o. Tomasz Dostatni OP, teolog a publicista, Szczecin (Poland)
Pavel Landa, publicista a spisovatel, Praha
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. h. c., emeritní rektor Univerzity Karlovy
Prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc., proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

čestný předseda in memoriam:
Prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc. (1928–2014)
emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

čestní členové in memoriam:
JUDr. Vladimír Mindl (1927–1994)
Mgr. Miloslav Preininger (1971–1997)
Augustin Navrátil (1928–2003)
JUDr. Pavel Šimek (1917–2003)
Ing. Jana Mindlová, CSc. (1933–2011)
Prof. Dr. jur. Heiner Marré, Gladbeck/Bochum (1929–2014)
JUDr. Josef Plocek, Praha (1925-2019)
Dr. jur. Richard Buchsbaum, Bonn (1930–2020)