Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

VÝSTAVKY

Vernisáž výstavky publikací z církevního práva, 7. června 2023

Vernisáž výstavky Publikace z oborů církevního a konfesního práva III, Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy V předsálí Knihovny PF UK byla otevřena již třetí výstavka publikací z oborů církevního a konfesního práva, připravená pracovníky fakultní knihovny a vedením Společnosti pro církevní právo. Na obrázcích jsou prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., pracovníci knihovny a další členové a příznivci Společnosti pro církevní právo. Výklad k výstavce přednesl prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera. Prezentace všech knih z výstavky k dispozici zde. 

Další fotografie

Vernisáž výstavky publikací z církevního práva, 13. dubna 2017

Vernisáž výstavky Publikace z oborů církevního a konfesního práva II, Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V předsálí Knihovny PF UK byla po roce otevřena již druhá výstavka publikací z oborů církevního a konfesního práva. Na obrázcích jsou prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., studenti Vědeckého semináře z církevního a konfesního práva a pracovnice knihovny, které ve spolupráci s učiteli Katedry právních dějin a vedením Společnosti pro církevní právo výstavku připravily. Výklad k výstavce přednesl prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.

Další fotografie

Vernisáž výstavky publikací z církevního práva, 5. dubna 2016

Vernisáž výstavky Publikace z oborů církevního a konfesního práva I, Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V předsálí Knihovny Právnické fakulty UK byla otevřena výstavka publikací z oborů církevního a konfesního práva. Na zahájení výstavky promluvil doc. Záboj Horák a poděkoval jménem Společnosti pro církevní právo vedení fakultní knihovny za umožnění výstavky a spolupráci při její instalaci. Vernisáže se zúčastnili studenti Vědeckého semináře z církevního a konfesního práva a pracovnice knihovny.

Další fotografie