Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Sdružení provádí monitoring v oblasti zdravotnictví, zajišťuje osobní angažování, upozorňuje na nedostatky a podává návrhy na zlepšení stavu.

V březnu 2022 vyšla z iniciativy tohoto sdružení kniha Jiřího Rajmunda Tretery Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí, Knižnice církevního a konfesního práva, svazek 3, Společnost pro církevní právo, Praha, 194 stran, ISBN 978-80-906501-2-1. Lze objednat na adrese spcp@prf.cuni.cz

Zpráva z 27. ročníku brněnské konference Církev a stát, věnované kategoriální pastoraci ve zdravotnictví, je uveřejněna v Zrcadle církve č. 9/2021/2 na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.09.2.pdf  Obsahuje vystoupení nemocniční kaplanky z nemocnice U sv. Anny, Brno a Fakultní nemocnice Brno, S. M. Mgr. Františky Jany Majerčíkové, vincentky, pojednávající o zkušenostech z nemocnic během virové pandemie.

Článek Ing. Petry Lorencové, nemocnční kaplanky, Vzor Edity Steinové a mé rozhodnutí angažovat se v nemocničním kaplanství, vyšel v Zrcadle círvke č. 6/2021/2, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.06.2.pdf

Článek P. MUDr. Mgr. Martina Moravce, O.Cr., kněze, lékaře, nemocničního kaplana a vysokoškolského učitele, Nechte se, prosím, očkovat proti covid-19!, byl uveřejněn v Zrcadle církve č. 12/2021/1, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.12.1.pdf

Jiří Rajmund Tretera: Podněty pro duchovní péči v nemocnicích
Tomáš Tuza: Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních v USA
Sestra Františka Jana Majerčíková, dkl.: Kategoriální pastorace. Zkušenost pastorační služby nemocným v pandemii (nemocniční kaplani), úplné znění. Vše uveřejněno ve sborníku BENÁK, Jaroslav (ed.), Církev a stát 2021, Právnická fakulta MU Brno, 2021, na adrese: https://www.law.muni.cz/sborniky/cirkevastat/2021/cirkevastat2021.pdf