Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Místní skupina ve Stříbře

předseda:
Bc. František Kratochvíl. Kontakt: mobil: +420 776 323 971, e-mail: fra.kratochvil@seznam.cz

Počátek místní skupiny ve Stříbře

V průběhu pobytu vedení Společnosti pro církevní právo ve Stříbře ve dnech 8.-11. ledna 2020 došlo k několika setkáním se stříbrskými farníky a jinými občany Stříbra u emeritního faráře, arciděkana Jiřího Hájka, a současného faráře Miroslava Martiše, k návštěvě farnosti v mariánském poutním místě Bor u Tachova a farnosti v Kladrubech. Na všech těchto místech došlo k projevům spontánního zájmu o založení místní skupiny Společnosti pro církevní právo pro západní Čechy s ústředím ve Stříbře. Žadatelé doporučili, aby za předsedu místní skupiny byl jmenován Bc. František Kratochvíl, ředitel Základní umělecké školy Stříbro.

V následujícím týdnu došlo k zasedání pracovního výboru Společnosti pro církevní právo v Praze, při němž byla podle ustanovení § 9 odst. 1 Stanov založena místní skupina ve Stříbře a Bc. František Kratochvíl jmenován jejím předsedou.

První valné shromáždění místní skupiny ve Stříbře bylo svoláno na 9. května 2020 do budovy Základní umělecké školy Stříbro, kde měl současně přednést předseda Společnosti prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP přednášku o významu církevního práva a vést následou rozpravu. Připravena byla účast na mši svaté ve stříbrském děkanském chrámu Všech svatých. Avšak kvůli nákaze covid-19 došlo k přeložení této akce na neurčito.

Úmrtí arciděkana Jiřího Hájka

29. srpna 2021 odešel na věčnost R. D. Jiří Hájek, farář a osobní arciděkan ve Stříbře, jeden ze zakladatelů Společnosti pro církevní právo v roce 1994. Zprávu o této smutné události jsme podali v Zrcadle církve č. 9/2021/1, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.09.1.pdf

V čísle č. 10/2021/2 Zrcadla církve jsme přinesli Dvě fotovzpomínky na arciděkana Jiřího Hájka (1935–2021), jejichž autorem je Bc. František Kratochvíl  http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.10.2.pdf

Z činnosti místní skupiny

Řada dalších zpráv o činnosti místní skupiny ve Stříbře je spojena se zprávami o činnosti z následně založené Mariánské mužské kongregace Plzeňské diecéze, která je personálně do značné míry propojena se stříbrskou místní skupinou Společnosti pro církevní právo. Příkladem je článek Františka Kratochvíla Zpráva ze 3. zasedání Konventu Mariánské mužské kongregace Plzeňské diecéze, in: Zrcadlo církve č. 11/2021/2, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.11.2.pdf

V Zrcadle církve podáváme pravidelné zprávy o proměnách nástěnky místní skupiny Společnosti pro církevní právo ve Stříbře, která byla vytvořena s laskavým souhlasem faráře Miroslava Martiše a kterou spravuje předseda Bc. František Kratochvíl. Je umístěna vedle farní nástěnky u vchodu do kostela Všech svatých. Viz článek Církevní nástěnka na děkanském chrámu Všech svatých ve Stříbře žije, in: Zrcadlo církve č. 9/2021/1 http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.09.1.pdf V tomtéž čísle Zrcadla církve je obsaženo několik zpráv o aktivitách členů stříbrské místní skupiny.