Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Právní předpisy jiných zemí

Rakousko

Zákon o islámu (2015)

Bundesgesetz über die äußeren Rechtsverhältnisse islamischer Religionsgesellschaften – Islamgesetz 2015
Spolkový zákon o vnějších právních vztazích islámských náboženských společností – zákon o islámu 2015

text  ( PDF)