Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

2014

(po valné hromadě konané dne 24. dubna 2014)

předseda Společnosti:
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

místopředseda Společnosti:
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

členové pracovního výboru:
JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D
Mgr. Stanislav Pšenička

náhradníci pracovního výboru:
Adam Csukás
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Mgr. Michal Heldenburg
Doc. lic. Damián Němec, dr
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.

členové kontrolní komise:
JUDr. Adam Bašný
Mgr. Jan Šafránek
JUDr. Tomáš Zadražil

náhradníci kontrolní komise:
Bc. František Kratochvíl
JUDr. Tomáš Tuza

2016

(po valné hromadě konané dne 3. května 2016)

předseda Společnosti:
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

místopředseda Společnosti:
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

členové pracovního výboru:
Adam Csukás
JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
R. D. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D.

náhradníci pracovního výboru:
JUDr. Adam Bašný
P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.
Mgr. Jan Šafránek
JUDr. Tomáš Zadražil

členové kontrolní komise:
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Bc. František Kratochvíl
JUDr. Tomáš Tuza

náhradníci kontrolní komise:
Mgr. Jan Šejdl, Ph.D.
Mgr. Michal Heldenburg


předsedkyně místní skupiny v Brně:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

místopředseda místní skupiny v Brně:
Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

předseda místní skupiny v Olomouci:
P. doc. lic. Damián Němec, dr OP