Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

2000

(po valné hromadě konané dne 15. května 2000)

předseda Společnosti:
Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

členové pracovního výboru:
Mgr. Miroslav Brož
Adam Furek
Jiří Georgiev
Michal Heldenburg
Mgr. Záboj Horák
Mgr. Štěpán Hůlka
Ing. Jana Mindlová, CSc
Vít Ossendorf
P. Stanislav Přibyl
Stanislav Pšenička
Jan Šafránek
Tomáš Zadražil

náhradníci pracovního výboru:
Adam Bašný
Jiří Jirsa
Marek Hannibal
Miloš Holub
Daniel Spratek
Jiří Šouša
Ladislav Šouša

revizoři hospodaření
Mgr. Prokop Jiří Beneš
Mgr. Jan Nep. Czernin

Čestným členem byl zvolen JUDr. Pavel Šimek.

2001

(po valné hromadě konané dne 23. května 2001)

předseda Společnosti:
P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

členové pracovního výboru:
Rev. Mgr. Miroslav Brož
Mgr. Jan Czernin LL.M.
Adam Furek
Michal Heldenburg
Mgr. Záboj Horák
JUDr. Štěpán Hůlka
Ing. Jana Mindlová, CSc
P. ICLic. Stanislav Přibyl
Stanislav Pšenička
Jan Šafránek
Tomáš Zadražil

náhradníci pracovního výboru:
Adam Bašný
Jiří Jirsa
Marek Hannibal
Miloš Holub
Milan Kučera
Pavel Rameš
Daniel Spratek
Jiří Šouša
Ladislav Šouša

revizoři hospodaření:
Mgr. Prokop Jiří Beneš
Vít Ossendorf

2002

(po valné hromadě konané dne 24. dubna 2002)

předseda Společnosti:
P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

členové pracovního výboru:
Rev. Mgr. Miroslav Brož
Mgr. Jan Czernin LL.M.
Adam Furek
Mgr. Michal Heldenburg
Mgr. Záboj Horák LL.M.
JUDr. Štěpán Hůlka
Ing. Jana Mindlová, CSc.
P. ThLic. Damián Němec, OP
R.D. ICLic. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Stanislav Pšenička
Mgr. Pavel Rameš
Jan Šafránek
Mgr. Tomáš Zadražil

náhradníci pracovního výboru:
Mgr. Adam Bašný
Jiří Jirsa
Marek Hannibal
Miloš Holub
Milan Kučera
Daniel Spratek
Jiří Šouša
Ladislav Šouša

revizoři hospodaření:
Mgr. Michal Heldenburg
Jan Šafránek

Čestným členem byl zvolen Mark E. Chopko z Washingtonu, D. C.

2003

(po valné hromadě konané dne 28. 5. 2003)

předseda Společnosti:
P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

zástupkyně předsedy:
Ing. Jana Mindlová, CSc.

tajemník:
JUDr. Záboj Horák, Ph.D.

členové pracovního výboru:
Rev. Mgr. Miroslav Brož
Mgr. Jan Czernin LL.M.
Mgr. Adam Furek
Mgr. Michal Heldenburg
JUDr. Štěpán Hůlka, LL.M.
Milan Kučera
P. ThLic. Damián Němec, Th.D. OP
R.D. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Pavel Rameš
Mgr. Jan Šafránek
Jiří Šouša

náhradníci pracovního výboru:
JUDr. Adam Bašný
Jiří Jirsa
Marek Hannibal
Mgr. Miloš Holub
JUDr. Daniel Spratek
Ladislav Šouša

revizoři hospodaření:
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Jan Šafránek

předseda místní skupiny v Brně:
JUDr. Michal Lamparter, PhD.

2004

(po valné hromadě konané dne 12. 5. 2004)

předseda Společnosti:
P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

zástupkyně předsedy:
Ing. Jana Mindlová, CSc.

tajemník:
JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

členové pracovního výboru:
Rev. Mgr. Miroslav Brož
Mgr. Jan Czernin LL.M.
Mgr. Adam Furek
Mgr. Michal Heldenburg
JUDr. Štěpán Hůlka, LL.M.
Milan Kučera
R.D. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Pavel Rameš
Mgr. Jan Šafránek
Jiří Šouša
Marie Vacková

náhradníci pracovního výboru:
JUDr. Adam Bašný
Mgr. Jiří Jirsa
Marek Hannibal
Mgr. Miloš Holub
Ing. Rosica Chasáková
Hana Molíková
Kamila Moučková
P. lic. Damián Němec, dr OP
JUDr. Daniel Spratek
Ladislav Šouša

revizoři hospodaření:
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Jan Šafránek

předseda místní skupiny v Brně:
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D.

předseda místní skupiny v Olomouci:
P. lic. Damián Němec, dr OP