Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1995

(po valné hromadě konané dne 11. ledna 1995)

čestný předseda:
Prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc.,
emeritní děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy

čestný člen:
Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Halík,
prezident České křesťanské akademie

čestný člen in memoriam:
JUDr. Vladimír Mindl

předseda společnosti:
Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

členové pracovního výboru:
Aleš Dostál
Viktor Hodek
Záboj Horák
Ing. Jana Mindlová, CSc.
JUDr. Marian Ondrašík, CSc.
Jiří Palla
Vanda Rubešová
JUDr. et Dr. Josef Salač
Roman Smetka
JUDr. Pavel Šimek

náhradníci pracovního výboru:
Jan Czernin
JUDr. Martin Hanka
Bronislava Horáková
Silvie Janečková

1996

(po valné hromadě konané dne 24. dubna 1996)

předseda společnosti:
Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

členové pracovního výboru:
Aleš Dostál
Viktor Hodek
Záboj Horák
Antonín Maštalíř
Ing. Jana Mindlová, CSc.
Mgr. Stanislav Přibyl
Vanda Rubešová
JUDr. et Dr. Josef Salač
Roman Smetka
JUDr. Pavel Šimek

náhradníci pracovního výboru:
Jan Czernin
Bohumil Dvořák
Kamil Nedvědický
Jiří Palla
Jan Šafránek

revizoři hospodaření:
Silvie Janečková
JUDr. Nataša Vojtová

Čestným členem byl zvolen Dr. Richard Buchsbaum z Bonnu.

1997

(po valné hromadě konané dne 28. května 1997)

předseda společnosti:
Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

členové pracovního výboru:
Mgr. Miroslav Brož
Adam Furek
Záboj Horák
Ondřej Krátoška
Ing. Jana Mindlová, CSc.
P. Mgr. Stanislav Přibyl
Stanislav Pšenička
Vanda Rubešová
Jan Šafránek
JUDr. Pavel Šimek

náhradníci pracovního výboru:
Adam Bašný
Bohumil Dvořák
Viktor Hodek
Antonín Maštalíř
Kamil Nedvědický
Roman Smetka

revizoři hospodaření:
Mgr. Jan Czernin
Silvie Janečková

1998

(po valné hromadě konané dne 13. května 1998)

předseda společnosti:
Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

členové pracovního výboru:
Mgr. Miroslav Brož
Adam Furek
Jiří Georgiev
Michal Heldenburg
Záboj Horák
Štěpán Hůlka
Ing. Jana Mindlová, CSc.
P. Mgr. Stanislav Přibyl
Stanislav Pšenička
Mgr. Vanda Rubešová
Jan Šafránek

náhradníci pracovního výboru:
Adam Bašný
Bohumil Dvořák
Viktor Hodek
Antonín Maštalíř
Vít Ossendorf
Tomáš Zadražil

revizoři hospodaření:
Mgr. Prokop Jiří Beneš
Mgr. Jan Czernin

Čestným členem in memoriam byl zvolen Mgr. Miloslav Preininger.

1999

(po valné hromadě konané dne 12. května 1999)

předseda společnosti:
Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

členové pracovního výboru:
Mgr. Miroslav Brož
Adam Furek
Jiří Georgiev
Michal Heldenburg
Mgr. Záboj Horák
Štěpán Hůlka
Ing. Jana Mindlová, CSc.
Vít Ossendorf
P. Mgr. Stanislav Přibyl
Stanislav Pšenička
Jan Šafránek
Tomáš Zadražil

náhradníci pracovního výboru:
Adam Bašný
Bohumil Dvořák
Miloš Holub
Daniel Spratek

revizoři hospodaření:
Mgr. Prokop Jiří Beneš
Mgr. Jan Czernin

Čestným členem byl zvolen Prof. Dr. Heiner Marré z Gladbecku.