Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

2010

(po valné hromadě konané dne 19. dubna 2010)

předseda Společnosti:
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

místopředseda Společnosti:
JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

členové pracovního výboru:
JUDr. Adam Furek
JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
Ing. Jana Mindlová, CSc.
ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pšenička

náhradníci pracovního výboru:
JUDr. Adam Bašný
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Mgr. Michal Heldenburg
Doc. lic. Damián Němec, dr
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.
Mgr. Jan Šafránek

revizoři hospodaření:
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Jan Šafránek

náhradníci revizorů hospodaření:
Marie Uhlířová
JUDr. Tomáš Zadražil

2012

(po valné hromadě konané dne 16. dubna 2012)

předseda Společnosti:
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

místopředseda Společnosti:
JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

členové pracovního výboru:
JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pšenička

náhradníci pracovního výboru:
JUDr. Adam Bašný
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Doc. lic. Damián Němec, dr
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.
Mgr. Jan Šafránek

revizoři hospodaření:
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Jan Šafránek

náhradníci revizorů hospodaření:
Marie Uhlířová
JUDr. Tomáš Zadražil