Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

2006

(po valné hromadě konané dne 11. ledna 2006)

předseda Společnosti:
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

členové pracovního výboru:
ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., jednatel společnosti
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
Pavel Landa
Ing. Jana Mindlová, CSc.
R.D. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pšenička

náhradníci pracovního výboru:
JUDr. Adam Bašný
Mgr. Jan Czernin LL.M.
JUDr. Adam Furek
Mgr. Michal Heldenburg
JUDr. Miloš Holub
P. lic. Damián Němec, dr OP
JUDr. Daniel Spratek
Mgr. Jan Šafránek
Mgr. Jiří Šouša

tajemník:
Ing. Jiří Vaingát

revizoři hospodaření:
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Jan Šafránek

náhradníci revizořů hospodaření:
Marie Uhlířová
JUDr. Tomáš Zadražil

předseda místní skupiny v Brně:
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D.

předseda místní skupiny v Olomouci:
P. lic. Damián Němec, dr OP

2008

(po valné hromadě konané dne 26. března 2008)

předseda Společnosti:
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

místopředseda Společnosti:
JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

členové pracovního výboru:
JUDr. Miloš Holub
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
Pavel Landa
Ing. Jana Mindlová, CSc.
ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pšenička

náhradníci pracovního výboru:
JUDr. Adam Bašný
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
JUDr. Adam Furek
Mgr. Michal Heldenburg
lic. Damián Němec, dr
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.
Mgr. Jan Šafránek

revizoři hospodaření:
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Jan Šafránek

náhradníci revizorů hospodaření:
Marie Uhlířová
JUDr. Tomáš Zadražil