Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

74. večer SPCP

3. květen 2016. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 243. První část večera tvořila valná hromada Společnosti pro církevní právo. Následovala přednáška PhDr. Drahomíra Suchánka, Ph.D., Th.D., z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy na téma Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády středověkého panovníka. Večer doprovodil na sólovou kytaru Štěpán Korenec.