Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

75. večer SPCP

12. prosinec 2016. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. S přednáškou na téma 800. výročí potvrzení Řádu bratří kazatelů – dominikánů vystoupil P. Augustin Prokop OP, dlouholetý novicmistr a převor, představený dominikánského kláštera v Jablonném. Na závěr večera převzal doc. Stanislav Přibyl u příležitosti svých 50. narozenin stříbrnou medaili Společnosti pro církevní právo "Za průkopnickou činnost ve vědě církevního a konfesního práva a za obětavou práci ve vedení Společnosti a časopisu Revue církevního práva."