Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

76. večer SPCP

28. březen 2017. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Večer byl připraven ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd. V první části předali starosta a emeritní starosta Všehrdu prof. Jiřímu Rajmundu Treterovi diplom čestného člena spolku. Druhou část tvořila přednáška a diskuse o nové instrukci Kongregace pro nauku víry Ad resurgendum cum Christo (o pohřebnictví a zpopelňování) z 15. srpna 2016. Vystoupili prof. Jiří Rajmund Tretera a ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. Večer doprovodil na sólovou kytaru Alexandre Glize z Paříže.