Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

77. večer SPCP

7. červen 2017. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Prezentace nových knih: Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák Církevní právo, Stanislav Přibyl Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi a Antonín Ignác Hrdina, Hedvika Kuchařová Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové. Večer doprovodil hrou na klavír Stanislav Přibyl.