Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

78. večer SPCP

20. únor 2018. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace knihy JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., s názvem Autonomie církví. Součástí večera bylo autorské čtení. V závěru večera následoval rozhovor při číši vína.