Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

80. večer SPCP

22. listopad 2018. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První část večera tvořila prezentace nových internetových stránek Společnosti pro církevní právo (české, anglické a italské verze) a rozšířené výuky kanonického a konfesního práva na Právnické fakultě UK. V druhé části byly prezentovány nové knihy: Ignác Antonín Hrdina, Miloš Szabo Teorie kanonického práva, Stanislav Přibyl The Early Church Order. Beginnings of Formation of Canon Law a Die Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgesellschaften in Tschechien. Večer doprovodilo svou hrou Duo semplice (Lukáš Dobrodinský: harfa; Vít Homér: flétna).