Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

86. večer SPCP

7. červen 2023. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obsahem večera, který navázal na výstavku publikací z církevního a konfesního práva, bylo promítání prezentace s názvem Něco více k výstavce literatury k profilačnímu modulu Církevní právo, Přehled literatury kanonického a konfesního práva, která vyšla v češtině a slovenštině v době 1990–2023. Na začátku večera připomněl prof. Tretera jedenáct autorů, kteří zesnuli v letech 2000–2022. Poté byla promítána prezentace 76 knižních titulů. Na začátku, uprostřed a na konci výkladu zahrál na ukulele a zazpíval doc. Záboj Horák. Večer byl zakončen přátelskými rozhovory nad připraveným pohoštěním.