Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

87. večer SPCP

8. prosinec 2023. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Oslava 30. výročí založení Společnosti pro církevní právo. Prof. Jiří Rajmund Tretera na začátku přečetl 20 jmen členů a příznivců SPCP, kteří poslali své gratulace. Na to navázal napínavou četbou úryvků ze své knihy České paměti. Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech, které mapovaly historii Společnosti pro církevní právo a byly prokládány hrou na ukulele a zpěvem doc. Záboje Horáka. Po skončení pokračoval přátelský rozhovor při číši vína a drobném občerstvení. Oslavám předcházela mše svatá v křižovnickém kostele sv. Františka u paty Karlova mostu slavená 7. prosince 2023, kterou koncelebrovalo sedm kněží.